Jean-Paul Groove

NL

Jean-Paul Groove, dat is muziek zonder compromissen. Hun aankomende EP ‘Violent Party Music’ definieert een nieuwe esthetiek van elektronische muziek gespeeld met gitaar, bas en drums. Door invloeden van puur elektronische muziek te vermengen met elektro-akoestische geluiden zoals Jojo Mayer en Nerve of The Prodigy, drukt Jean-Paul Groove zijn stempel op de nieuwe Brusselse muziekscène, naast bands als Echt! en Tukan. Hun liveshow is een shot energie die je niet mag missen!

FR

Jean-Paul Groove, c’est de la musique sans compromis. Leur prochain EP “Violent Party Music”définit une nouvelle esthétique de la musique électronique jouée par une guitare, une basse et unebatterie. En mélangeant des influences de musique purementélectronique et des sonorités électro-acoustiques comme Jojo Mayer and Nerve ou The Prodigy, Jean-Paul Groove se fait sa place dans lanouvelle scène musicale Bruxelloise, aux côtés de groupes comme Echt! ou Tukan. Leur show live estun shoot d’énergie à ne pas manquer!

EN

Jean-Paul Groove plays music without any compromise. Their upcoming EP “Violent PartyMusic” defines a new aesthetic of electronic music played by a guitar, a bass and a drum kit. Mixinginfluences of purely electronic music with electro-acoustic sonorities such as Jojo Mayer and Nerve aswell as The Prodigy, Jean-Paul Groove is well rooted in the upcoming Brussels scene, growing alongbands like Echt! and Tukan. Their live show is a blast of energy that is not to be missed!

Wanna know more?
Share this